Cristián Leighton, se incorpora como Académico de Número

Enrique Zamudio se incorpora como Académico de Número

Magali Rivano se incorpora como Académica de Número

Ana Reeves se incorpora como Académica de Número

Miryam Singer se incorpora como Académica de Número

Oscar Ohlsen se incorpora como Académico de Número